ორგანიზაცია წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილ წევრობაზე დაფუძნებულ არასამეწარმეო იურიდიულ პირს.
საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის
ორგანიზაციის მიზანი
ორგანიზაციის მიზანია სახელმწიფო და კერძო სექტორის, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების, საზოგადოების მონაწილეობით საქართველოში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ლეგიტიმურად მცხოვრები და ასევე სხვა იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის, დახმარების გაწევა მეწარმეობის განვითარებასა და სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებაში.

სოფელი რუხი, ენგურის ხიდთან.

სოფელი რუხი, ენგურის ხიდთან.

დაარსდა შპს “ამრა ინვესტი”

2020 წლის 20 ოქტომბრის ბრძანების თანახმად დაარსდა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ამრა ინვესტი” ა(ა)იპ საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის 100%იანი წილობრივი მონაწილეობით. თანდართულ ფაილში შეგიძლიათ გაეცნოთ ბრძანებასა და წესდებას. (იხილეთ დოკუმენტი)

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაიწყო!

📣ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის 2020 წლის 19 ოქტომბრის N 051 ბრძანების საფუძველზე დამტკიცდა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის, მედიკამენტებზე და სამედიცინო მოწყობილობებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის 2020 წლის ქვეპროგრამა! ✅ ქვეპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაწყებულია და გაგრძლედება 13 ნოემბრის 18:00 საათამდე! თანდართულ ფაილში შეგიძლიათ გაეცნოთ ქვეპროგრამის ბრძანებასა და დებულებას. (იხ.დოკუმენტი)

საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარს გადაეცა საოჯახო ინვენტარი

ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის”ორგანიზაციის მიერ, საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის პროგრამის ფარგლებში, აფხაზეთის მთავრობის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივით, დახმარება გაეწია აფხაზეთიდან დევნილ, მრავალშვილიან დედას, ქ-ნ ელისო ჯაოშვილს. ელისო ჯაოშვილს ზესტაფონის მერიამ გამოუყო დროებითი საცხოვრებელი ფართი, ყოფილი რკინიგზის დეპარტამენტის შენობაში პროგრამის ფარგლებში კი შეძენილი იქნა საოჯახო ინვენტარი. ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან

კოვიდ 19

ორგანიზაციაში „ საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის „ ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით მიღებული გადაწყვეტილება ბრძანება N044

გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი

📣 ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი, მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვაზე. დეტალური ინფორმაციისათვის მიყევით ბმულს! http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=363489&lang=ge

გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი!

ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი! 👇 დეტალური ინფორმაციისათვის მიყევით ბმულს! https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=361602&lang=ge

განათლების პროგრამაზე არსებული მოთხოვნიდან გამომდინარე განაცხადების მიღება განახლდა

ყურადღება! 📣 განათლების პროგრამაზე არსებული მოთხოვნიდან გამომდინარე განაცხადების მიღება განახლდა 2020 წლის განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდის ქვეპროგრაზე! დეტალური ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებ-გვერდს! იხ. ბრძანება გისურვებთ წარმატებებს!

განაცხადების მიღება დასრულებულია

განათლების ხელშეწყობის ზრდის ქვეპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება დასრულებულია.  

გამარჯვებული სტუდენტები ე.ჭ. ლ.ფ. და ა.პ!

გრძელდება გამარჯვებული სტუდენტების გამოვლენა ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული განათლების ხელშეწყობის, განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდის 2020 წლის ქვეპროგრამის ფარგლებში, ჩვენმა მუდმივმოქმედმა კომისიამ 24.06.2020 წ. ჩატარებული სხდომის საფუძველზე გამოავლინა გამარჯვებული სტუდენტები ე.ჭ. ლ.ფ. და ა.პ! ჩვენი ორგანიზაციის სახელით ვულოცავთ გამარჯვებულ სტუდენტებს და წარმატებებს ვუსურვებთ ცხოვრებისეულ ასპარეზზე. მეტი წარმატებული სტუდენტი, წარმატებული ქვეყნის საწინდარია!

განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდის ქვეპროგრამა

📣გამარჯვებული სტუდენტები ა.შ. და ა.ბ.! გრძელდება გამარჯვებული სტუდენტების გამოვლენა ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული განათლების ხელშეწყობის, განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდის 2020 წლის ქვეპროგრამის ფარგლებში, ჩვენმა მუდმივმოქმედმა კომისიამ 27.05.2020 წ. ჩატარებული სხდომის საფუძველზე გამოავლინა გამარჯვებული სტუდენტები ა.შ. და ა.ბ.! ჩვენი ორგანიზაციის სახელით ვულოცავთ გამარჯვებულ კანდიდატს და წარმატებებს ვუსურვებთ ცხოვრებისეულ ასპარეზზე. აღნიშნული პროგრამა მიზნად

კოვიდ-19-ის ღონისძიებები

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით ორგანიზაციაში ა(ა)იპ„საერთშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ შეიქმნა და განისაზღვრა საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებები. ორგანიზაცია განსაკუთრებულად ზრუნავს თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და მაღალი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, პირველივე დღიდან გადავიდა სამუშაოს დისტანციურ რეჟიმზე და შეუჩერებლად ახორციელებდა საქმიანობას. ჩვეულ რეჟიმში დაბრუნებისას კი ორგანიზაცია მაქსიმალურად უზრუნველყოფს ყველა პრევენციული ღონისძიებისა და რეკომენდაციის გატარებას.გისურვებთ ჯანმრთელობას!  

Covid-19 პრევენცია

ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ სრულიად იზიარებს აფხაზეთის მთავრობის ერთიან სამოქმედო გეგმას covid-19-ის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განხორციელებაში. ორგანიზაციამ პანდემიის გავრცელებასთან ბრძოლის პირველივე დღიდან მოახდინა არსებული რესურსების მაქსიმალური მობილიზება და ჩვენს მიერ შეძენილი ინვენტარი: ქირურგიული სამედიცინო ხსნარები, პირბადეები, ხელთათმანები, ბახილები, ქუდები, სკაფანდრ-კომბინიზონები, დისტანციური ელექტრო თერმომეტრები, ხელის და მაგიდის სადეზინფექციო ხსნარები, მთლიანად გადაეცა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის

გამოვლინდა გამარჯვებული

ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ განათლების ხელშეწყობის პროგრამის, განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდის 2020 წლის ქვეპროგრამის ფარგლებში, ჩვენმა მუდმივმოქმედმა კომისიამ 23.04.2020 წ. ჩატარებული სხდომის საფუძველზე გამოავლინა გამარჯვებული სტუდენტი ა.გ. ჩვენი ორგანიზაციის სახელით ვულოცავთ გამარჯვებულ კანდიდატს და წარმატებებს ვუსურვებთ ცხოვრებისეულ ასპარეზზე. აღნიშნული პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი სტუდენტების ფინანსურ მხარდაჭერას. მეტი წარმატებული სტუდენტი, წარმატებული ქვეყნის

ცვლილება პროგრამების ბიუჯეტში

ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულ საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის პროგრამაში შევიდა ცვილელბა და წლიური ბიუჯეტი განისაზღვრა 38 930 (ოცდათვამეტი ათასს ცხრაას ოცდაათი) ლარით. (აპლიკაციის ფორმა) ასევე, ცვლილება შევიდა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამაში და მისი წლიური ბიუჯეტი განისაზღვრა 30 710 (ოცდაათი ათას შვიდას ათი) ლარით. (აპლიკაციის ფორმა)

ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა

დაწყების  თარიღი: 20 ოქტომბერი, 2020. დასრულების დრო: 18:00, 13 ნოემბერი, 2020. ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი პირების ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, მედიკამენტებზე და სამედიცინო მოწყობილობებზე ხელმისაწვდომობის გზით. რომელიც გულისხმობს მედიკამენტებითა და სამედიცინო მოწყობილობებით მხარდაჭერის განხორციელებას- მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 4500 ლარს. ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება? • სრულწლოვან, საქართველოს მოქალაქე აფხაზეთიდან დევნილ ფიზიკურ პირს; • სრულწლოვან, საქართველოს

შეიქმნა განაცხადების შეფასების მუდმივმოქმედი კომისია

გამოქვეყნდა ბრძანება ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ პროგრამების ფარგლებში შემოსული განაცხადების შეფასების მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების თაობაზე. ბმული

განათლების ხელშემწყობი პროგრამის განხორციელების თაობაზე

2020 წლის 30 მარტიდან ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით იწყებს განათლების ხელშემწყობი პროგრამის განხორციელებას აფხაზეთიდან დევნილი სტუდენტებისათვის. პროგრამის მიზანია საქართველოში მცხოვრები დევნილი პირების განათლების ხელშეწყობა, განათლების ხელმისაწვდომობის გზით, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება სწავლის ნაწილობრივი დაფინანსება. ბმული

მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა

დაწყების თარიღი: 30 მარტი 2020. დასრულების დრო: 18:00, 30 სექტემბერი 2020. ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოში მცირე ბიზნესის წარმომადგენლების-კომპანიების განვითარების ხელშეწყობა, დევნილი პირების მიერ დაფუძნებული ( 50% და მეტი) კომპანიების ან კომპანიების, რომლებშიც დევნილები არიან დასაქმებულნი,(50% და მეტი) კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის ხელშეწყობა, ასეთი კომპანიების მატერიალური და ინტელექტუალური რესურსით უზრუნველყოფის გზით. ვის შეუძლია