ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციამ მცირე მასშტაბის პროექტების განსახორციელებლად ჩეხეთის განვითარების და ტრანზიციის პროგრამების ფარგლებბში მიიღო დაფინანსება!

ჩეხეთის განვითარების საგრანტო მხარდაჭერით შევიძენთ ინვენტარს ჩირის საწარმოს გასაძლიერებლად, ჩვენი მიზანია შეიქმნას დასაქმებისა და ეკონომიკური აქტივობის ახალი შესაძლებლობები რუხსა და მიმდებარე დასახლებებში.