სამუშაო შეხვედრა!

2021 წლის 8 დეკემბერს სამუშაო შეხვედრა გაიმართა აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის მინისტრს ლევან თევზაიასა და ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ თანამშრომლებს შორის. შეხვედრას ესწრებოდნენ მინისტრის მოადგილეები გიორგი ჯინჭარაძე და ელისო გვასალია, ასევე დარგობრივი ეკონომიკის დეპარამენტის უფროსი მერი აბრამიშვილი.

სამუშაოზე შეხვედრაზე შეჯამდა ა(ა)იპ-ს 2021 წლის საქმინაობა და განხილული იქნა 2022 წლის გეგმები!