თვითდასაქმების მხარდაჭერა!

ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული ქვეპროგრამის, მცირე ბიზნესის გენერირებისა და მატერიალური მხარდაჭერის ქვეპროგრამის კონკურსის ერთ-ერთი მიმართულებაა მანიკურის (+შილაკის) სპეციალისტის თვითდასაქმების ხელშეწყობა;
ორგანიზაციის მხრიდან ხელშეწყობა მოიცავს ორ ძირითად კომპონენტს:


✅პროფესიული სასწავლო პროგრამით უზრუნველყოფა;
✅ტექნიკური საჭიროებებით მხარდაჭერა;


კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს!