აფხაზეთიდან დევნილი ქალბატონები სალონ-აკადემია „კურაჟში“ პროფესიული გადამზადების კურსს გადიან!

📍 საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის პროგრამის მცირე ბიზნესის გენერირებისა და მატერიალური მხარდაჭერის ქვეპროგრამის ფარგლებში, დევნილი ქალბატონები შეისწავლიან მანიკიურის სპეციალისტის პროფესიას.
✅5 ნოემბერს ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ დირექტორი ვახტანგ ფოჩხუა აფხაზეთის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გიორგი ჯინჭარაძე შეხვდნენ პროგრამის მონაწილეებს და ადგილზე გაეცნენ სასწავლო პირობებს.