გამოცხადდა ლორიკ მარშანიასა და თამაზ ნადარეიშვილის სახელობის სტიპენდიები!

📣ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის მიერ გამოცხადდა ლორიკ მარშანიასა (იხ.დოკუმენტი) და თამაზ ნადარეიშვილის (იხ.დოკუმენტი) სახელობის სტიპენდიის ქვეპროგრამა!

✅ კონკურსებში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 16-40 წლამდე, საქართველოს მოქალაქე, აფხაზეთიდან დევნილ ახალგაზრდა პირებს – ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის სტუდენტებს, რომელთაც აქვთ აქტიური სტუდენტის სტატუსი და სწავლის მიმდინარე პერიოდში საშუალო შეწონილი ქულა (GPA) აქვთ 3,0 და მეტი.

🕛 განაცხადების მიღება დაწყებულია და გაგეძელდება- 15 მარტამდე!

ლორიკ მარშანიას სახელობის სტიპენდიის განაცხადის შესავსებად გადადით ბმულზე
თამაზ ნადარეიშვილის სახელობის სტიპენდიის განაცხადის შესავსებად გადადით ბმულზე