დასრულებული პროექტები

დევნილი მეწარმე ქალების გაძლიერებისათვის!

ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის პროგრამის, მცირე ბიზნესის მატერიალური მხარდაჭერის ქვეპროგრამის ფარგლებში გამარჯვებულმა აპლიკანტმა – აფხაზეთიდან დევნილმა ინდმეწარმემ ი. ხ. ჩვენი ორგანიზაციის მიერ შეძენილი ტექნიკით შეძლო გაეფართოვებინა ბიზნესი, რაც დადებითად აისახა მის საქმიანობაზე და შექმნა დამატებითი სამუშაო ადგილები. დღეს ვეწვიეთ ქალბატონ ი. ხ.-ს, ვისაუბრეთ მისი საქმიანობის გარშემო და ადგილზე დავათვალიერეთ ჩვენს

სოფელი რუხი, ენგურის ხიდთან.

სოფელი რუხი, ენგურის ხიდთან.

საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარს გადაეცა საოჯახო ინვენტარი

ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის”ორგანიზაციის მიერ, საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის პროგრამის ფარგლებში, აფხაზეთის მთავრობის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივით, დახმარება გაეწია აფხაზეთიდან დევნილ, მრავალშვილიან დედას, ქ-ნ ელისო ჯაოშვილს. ელისო ჯაოშვილს ზესტაფონის მერიამ გამოუყო დროებითი საცხოვრებელი ფართი, ყოფილი რკინიგზის დეპარტამენტის შენობაში პროგრამის ფარგლებში კი შეძენილი იქნა საოჯახო ინვენტარი. ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან