მიმდინარე პროგრამები

მედიკამენტებზე და სამედიცინო მოწყობილობებზე ხელმისაწვდომობის ქვეპროგრამა

მიხეილ ჯინჭარაძის სახელობის ერთჯერადი წამახალისებელი ფულადი ჯილდო

იხ.დებულება