ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაიწყო!

📣ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის 2020 წლის 19 ოქტომბრის N 051 ბრძანების საფუძველზე დამტკიცდა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის, მედიკამენტებზე და სამედიცინო მოწყობილობებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის 2020 წლის ქვეპროგრამა!

✅ ქვეპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაწყებულია და გაგრძლედება 13 ნოემბრის 18:00 საათამდე!

თანდართულ ფაილში შეგიძლიათ გაეცნოთ ქვეპროგრამის ბრძანებასა და დებულებას.

(იხ.დოკუმენტი)