ცვლილება კომისიის შემადგენლობაში

პროგრამის “მომავალი ჩვენია! – აფხაზეთში და გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობის და აფხაზეთიდან იგპ-ის კეთილდღეობისთვის“ ფარგლებში შემოსული განაცხადების შეფასების კომისიის შემადგენლობას დაემატა ახალი წევრი.

Იხ. დოკუმენტი