სიახლეები

განახლებული ქვეპროგრამები!

📣 ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის 2020 წლის N 060 (იხ.დოკუმენტი) ბრძანების საფუძველზე, პანდემიით გამოწვეული კრიზისის გათვალისწინებით, დევნილთა მოწყვლადი ჯგუფების კიდევ უფრო გართულებული ეკონომიკური მდგომარეობის და შემცირებული შემოსავლების ფონზე პრობლემური საკითხების მოსაგვარებლად მცირე და მიკრო ბიზნესის მხარდასაჭერად, მოძიებული დამატებითი სახსრების გათვალისწინებით განახლდა საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის პროგრამის, მცირე ბიზნესის მატერიალური მხარდაჭერის 2020 წლის ქვეპროგრამის

განახლებული ქვეპროგრამები!

📣 ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის 2020 წლის N 058 (იხ.დოკუმენტი) და N 059 (იხ.დოკუმენტი) ბრძანების საფუძველზე, პანდემიით გამოწვეული მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის გათვალისწინებით, დევნილთა მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული საკითხების მოსაგვარებლად და განათლების ხელშეწყობის მიზნით დამატებით მოძიებული სახსრების გათვალიწინებით, განახლდა 2020 წლის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის, მედიკამენტებზე და სამედიცინო მოწყობილობებზე ხელმისაწვდომობის ზრდისა და განათლების

ცხადდება გამოჩენილი ქართველების ლორიკ მარშანიასა და თამაზ ნადარეიშვილის სახელობის ფულადი ჯილდოს ქვეპროგრამები!

📣 ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის 2020 წლის N 056 (იხ.დოკუმენტი) და N 057 (იხ დოკუმენტი) ბრძანების საფუძველზე დამტკიცდა განათლების ხელშეწყობის პროგრამის, 2020 წლის, სტუდენტთათვის და ახალგაზრდა მეცნიერთათვის, გამოჩენილი ქართველების ლორიკ მარშანიასა და თამაზ ნადარეიშვილის სახელობის ერთჯერადი წამახალისებელი ფულადი ჯილდოს ქვეპროგრამები. ქვეპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაწყება 5 დეკემბრის 12:00 საათიდან და გაგრძლედება 15

სოფელი რუხი, ენგურის ხიდთან.

სოფელი რუხი, ენგურის ხიდთან.

დაარსდა შპს “ამრა ინვესტი”

2020 წლის 20 ოქტომბრის ბრძანების თანახმად დაარსდა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ამრა ინვესტი” ა(ა)იპ საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის 100%იანი წილობრივი მონაწილეობით. თანდართულ ფაილში შეგიძლიათ გაეცნოთ ბრძანებასა და წესდებას. (იხილეთ დოკუმენტი)

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაიწყო!

📣ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის 2020 წლის 19 ოქტომბრის N 051 ბრძანების საფუძველზე დამტკიცდა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის, მედიკამენტებზე და სამედიცინო მოწყობილობებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის 2020 წლის ქვეპროგრამა! ✅ ქვეპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაწყებულია და გაგრძლედება 13 ნოემბრის 18:00 საათამდე! თანდართულ ფაილში შეგიძლიათ გაეცნოთ ქვეპროგრამის ბრძანებასა და დებულებას. (იხ.დოკუმენტი)

საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარს გადაეცა საოჯახო ინვენტარი

ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის”ორგანიზაციის მიერ, საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის პროგრამის ფარგლებში, აფხაზეთის მთავრობის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივით, დახმარება გაეწია აფხაზეთიდან დევნილ, მრავალშვილიან დედას, ქ-ნ ელისო ჯაოშვილს. ელისო ჯაოშვილს ზესტაფონის მერიამ გამოუყო დროებითი საცხოვრებელი ფართი, ყოფილი რკინიგზის დეპარტამენტის შენობაში პროგრამის ფარგლებში კი შეძენილი იქნა საოჯახო ინვენტარი. ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან

კოვიდ 19

ორგანიზაციაში „ საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის „ ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით მიღებული გადაწყვეტილება ბრძანება N044

გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი

📣 ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი, მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვაზე. დეტალური ინფორმაციისათვის მიყევით ბმულს! http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=363489&lang=ge

გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი!

ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი! 👇 დეტალური ინფორმაციისათვის მიყევით ბმულს! https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=361602&lang=ge