სიახლეები

სოფელი რუხი, ენგურის ხიდთან.

სოფელი რუხი, ენგურის ხიდთან.

დაარსდა შპს “ამრა ინვესტი”

2020 წლის 20 ოქტომბრის ბრძანების თანახმად დაარსდა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ამრა ინვესტი” ა(ა)იპ საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის 100%იანი წილობრივი მონაწილეობით. თანდართულ ფაილში შეგიძლიათ გაეცნოთ ბრძანებასა და წესდებას. (იხილეთ დოკუმენტი)

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაიწყო!

📣ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის 2020 წლის 19 ოქტომბრის N 051 ბრძანების საფუძველზე დამტკიცდა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის, მედიკამენტებზე და სამედიცინო მოწყობილობებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის 2020 წლის ქვეპროგრამა! ✅ ქვეპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაწყებულია და გაგრძლედება 13 ნოემბრის 18:00 საათამდე! თანდართულ ფაილში შეგიძლიათ გაეცნოთ ქვეპროგრამის ბრძანებასა და დებულებას. (იხ.დოკუმენტი)

საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარს გადაეცა საოჯახო ინვენტარი

ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის”ორგანიზაციის მიერ, საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის პროგრამის ფარგლებში, აფხაზეთის მთავრობის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივით, დახმარება გაეწია აფხაზეთიდან დევნილ, მრავალშვილიან დედას, ქ-ნ ელისო ჯაოშვილს. ელისო ჯაოშვილს ზესტაფონის მერიამ გამოუყო დროებითი საცხოვრებელი ფართი, ყოფილი რკინიგზის დეპარტამენტის შენობაში პროგრამის ფარგლებში კი შეძენილი იქნა საოჯახო ინვენტარი. ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან

კოვიდ 19

ორგანიზაციაში „ საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის „ ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით მიღებული გადაწყვეტილება ბრძანება N044

გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი

📣 ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი, მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვაზე. დეტალური ინფორმაციისათვის მიყევით ბმულს! http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=363489&lang=ge

გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი!

ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი! 👇 დეტალური ინფორმაციისათვის მიყევით ბმულს! https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=361602&lang=ge

განათლების პროგრამაზე არსებული მოთხოვნიდან გამომდინარე განაცხადების მიღება განახლდა

ყურადღება! 📣 განათლების პროგრამაზე არსებული მოთხოვნიდან გამომდინარე განაცხადების მიღება განახლდა 2020 წლის განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდის ქვეპროგრაზე! დეტალური ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებ-გვერდს! იხ. ბრძანება გისურვებთ წარმატებებს!

განაცხადების მიღება დასრულებულია

განათლების ხელშეწყობის ზრდის ქვეპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება დასრულებულია.  

გამარჯვებული სტუდენტები ე.ჭ. ლ.ფ. და ა.პ!

გრძელდება გამარჯვებული სტუდენტების გამოვლენა ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული განათლების ხელშეწყობის, განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდის 2020 წლის ქვეპროგრამის ფარგლებში, ჩვენმა მუდმივმოქმედმა კომისიამ 24.06.2020 წ. ჩატარებული სხდომის საფუძველზე გამოავლინა გამარჯვებული სტუდენტები ე.ჭ. ლ.ფ. და ა.პ! ჩვენი ორგანიზაციის სახელით ვულოცავთ გამარჯვებულ სტუდენტებს და წარმატებებს ვუსურვებთ ცხოვრებისეულ ასპარეზზე. მეტი წარმატებული სტუდენტი, წარმატებული ქვეყნის საწინდარია!