სიახლეები

ცვლილება ბრძანებაში!

საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის პროგრამის, მედიკამენტებზე და სამედიცინო მოწყობილობებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის ქვეპროგრამაში და დებულებაში განხორციელდა ცვლილება!იხილეთ ბრძანება N 022 .

ცვლილება განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდის ქვეპროგრამის ფარგლებში!

განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდის ქვეპროგრამის ზღვრული ბიუჯეტის რაციონალურად განაწილების მიზნით ბრძანება N007 განხორციელდა ცვლილებები.იხ.დოკუმენტი

განახლდა მედიკამენტებზე და სამედიცინო მოწყობილობებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის ქვეპროგრამა!

📣 ა(ი)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის მიერ გამოცხადდა მედიკამენტებზე და სამედიცინო მოწყობილობებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის ქვეპროგრამა! ✅ განაცხადების მიღება დაიწყება 2021 წლის 12 თებერვალს და დასრულდრბა 2021 წლის 10 ნოემბერს! გისურვებთ წარმატებებს! ❤️ შეავსეთ განაცხადი

გამოცხადდა ლორიკ მარშანიასა და თამაზ ნადარეიშვილის სახელობის სტიპენდიები!

📣ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის მიერ გამოცხადდა ლორიკ მარშანიასა (იხ.დოკუმენტი) და თამაზ ნადარეიშვილის (იხ.დოკუმენტი) სახელობის სტიპენდიის ქვეპროგრამა! ✅ კონკურსებში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 16-40 წლამდე, საქართველოს მოქალაქე, აფხაზეთიდან დევნილ ახალგაზრდა პირებს – ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის სტუდენტებს, რომელთაც აქვთ აქტიური სტუდენტის სტატუსი და სწავლის მიმდინარე პერიოდში საშუალო შეწონილი ქულა (GPA) აქვთ 3,0 და მეტი.

განახლდა განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდის ქვეპროგრამა!

📣 ა(ი)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის მიერ გამოცხადდა განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდის ქვეპროგრამა! ✅ განაცხადების მიღება დაიწყება 2021 წლის 8 თებერვალს და დასრულდრბა 2021 წლის 10 დეკემბერს! ბრძანება გისურვებთ წარმატებებს!

ბიზნესის მატერიალური მხარდაჭერის ქვეპროგრამა!

📣 ბიზნესის მატერიალური მხარდამჭერის ქვეპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება განახლდა! 🕛 განაცხადების მიღება დაიწყება- 2021 წლის 5 თებევრლის 12 საათიდან და გაგრძელდება 15 ნოემბრის 18 საათამდე! იხილეთ დოკუმენტი

საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის პროგრამა!

📣დამტკიცდა ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის პროგრამა! ✅პროგრამის ქვეპროგრამებსა და შესაბამის ბიუჯეტს შეგიძლიათ გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ ბრძანება N 005-ში! გისურვებთ წარმატებებს!

ცხადდება გამოჩენილი ქართველების ლორიკ მარშანიასა და თამაზ ნადარეიშვილის სახელობის ფულადი ჯილდოს ქვეპროგრამები!

📣 ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის 2020 წლის N 056 (იხ.დოკუმენტი) და N 057 (იხ დოკუმენტი) ბრძანების საფუძველზე დამტკიცდა განათლების ხელშეწყობის პროგრამის, 2020 წლის, სტუდენტთათვის და ახალგაზრდა მეცნიერთათვის, გამოჩენილი ქართველების ლორიკ მარშანიასა და თამაზ ნადარეიშვილის სახელობის ერთჯერადი წამახალისებელი ფულადი ჯილდოს ქვეპროგრამები. ქვეპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაწყება 5 დეკემბრის 12:00 საათიდან და გაგრძლედება 15

დაარსდა შპს “ამრა ინვესტი”

2020 წლის 20 ოქტომბრის ბრძანების თანახმად დაარსდა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ამრა ინვესტი” ა(ა)იპ საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის 100%იანი წილობრივი მონაწილეობით. თანდართულ ფაილში შეგიძლიათ გაეცნოთ ბრძანებასა და წესდებას. (იხილეთ დოკუმენტი)

კოვიდ 19

ორგანიზაციაში „ საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის „ ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით მიღებული გადაწყვეტილება ბრძანება N044