პროექტის დებულების დამტკიცება!

📣დამტკიცდა ერთობლივი პროექტის დებულება ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის”, ხონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან და “ხონის დევნილთა საინიციატივო ჯგუფთან” ერთად!

პროექტის მიზანია საქართველოში აფაზეთიდან დევნილი პირების, ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ჩვენი თანამოქალაქეებისა და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლების ხელშეწყობა.

დეტალურად იხილეთ დოკუმენტი. 👇