კომისიის დამტკიცება!

📌 დამტკიცდა ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” პროექტის-“ხონის მუნიციპალიტეტის დევნილთა ბიზნეს ინიციატივების-სოციალური საწარმო(ები) “სამკერვალო სახლი”-სა და “სილამაზის სახლი”-ს მატერიალური მხარდაჭერა”-ს ფარგლებში შემოსული განაცხადების შეფასების კომისია.

იხ.დოკუმენტი 👇