კოვიდ-19-ის ღონისძიებები

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით ორგანიზაციაში ა(ა)იპ
„საერთშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ შეიქმნა და განისაზღვრა საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებები. ორგანიზაცია განსაკუთრებულად ზრუნავს თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და მაღალი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, პირველივე დღიდან გადავიდა სამუშაოს დისტანციურ რეჟიმზე და შეუჩერებლად ახორციელებდა საქმიანობას. ჩვეულ რეჟიმში დაბრუნებისას კი ორგანიზაცია მაქსიმალურად უზრუნველყოფს ყველა პრევენციული ღონისძიებისა და რეკომენდაციის გატარებას.
გისურვებთ ჯანმრთელობას!