განახლებული ქვეპროგრამები!

📣 ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის 2020 წლის N 058 (იხ.დოკუმენტი) და N 059 (იხ.დოკუმენტი) ბრძანების საფუძველზე, პანდემიით გამოწვეული მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის გათვალისწინებით, დევნილთა მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული საკითხების მოსაგვარებლად და განათლების ხელშეწყობის მიზნით დამატებით მოძიებული სახსრების გათვალიწინებით, განახლდა 2020 წლის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის, მედიკამენტებზე და სამედიცინო მოწყობილობებზე ხელმისაწვდომობის ზრდისა და განათლების ხელშეწყობის პროგრამის, განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდის ქვეპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება!

🕚 ქვეპროგრამების ფარგლებში განაცხადების მიღება დაიწყება 4 დეკემბრის 12:00 საათიდან და გაგრძლედება 15 დეკემბრის 18:00 საათამდე!

განაცხადის შესავსებად მიყევით ბმულს.👇🏻
✅მედიკამენტებზე და სამედიცინო მოწყობილობებზე ხელმისაწვდომობის ქვეპროგრამა.
✅ განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდის ქვეპროგრამა.