განაცხადების მიღება დასრულებულია

განათლების ხელშეწყობის ზრდის ქვეპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება დასრულებულია.