გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი!

ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი! 👇

დეტალური ინფორმაციისათვის მიყევით ბმულს!

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=361602&lang=ge