გამოცხადდა მცირე ბიზნესის გენერირებისა და მატერიალური მხარდაჭერის ქვეპროგრამა!

📣მიმდინარე წლის 18 ოქტომბერს ა(ა)იპ “საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის” ორგანიზაციის მიერ გამოცხადდა ღია კონკურსი, მცირე ბიზნესის გენერირებისა და მატერიალური მხარდაჭერის ქვეპროგრამის მიმართულებით!

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კონკურსს ხუთი ძირითადი მიმართულებით:
მანიკური (+შილაკის) სპეციალისტი;
ელექტრორკალური შემდუღებელი;
მოტო-კურიერი;
ავტოტრანსპორტის მრეცხავი.

განაცხადების მიღება დაიწყო და გაგრძელდება 2021 წლის 17 დეკემბრამდე.